Nieuwsberichten 2013

Nieuwe toelichting stamrecht tot 1 januari 2014

Tijdens de bespreking van het Belastingplan in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat als voorwaarde om nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling het ontslag uiterlijk op 31 december 2013 moet zijn aangezegd. 

14 november 2013

Lees meer

Nieuw stamrecht tot 1 januari 2014

Tijdens de bespreking van het Belastingplan in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat als voorwaarde om nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling het ontslag uiterlijk op 31 december 2013 moet zijn aangezegd.

7 november 2013

Lees meer

Laatste ontslagdatum stamrecht 30 juni 2014

Werknemers die nog gebruik willen maken van de constructie waarbij een ontslagvergoeding in een stamrecht-bv wordt gestort, moeten daarvoor hun ontslag uiterlijk 31 december aangezegd krijgen.

22 oktober 2013

Lees meer

Regel snel uw gouden handdruk

Verwacht u binnenkort een ontslaguitkering? Vanaf 2014 wordt iedere nieuwe ontslagvergoeding direct volledig belast.

22 oktober 2013

Lees meer

Vrijwillig ontslag werknemer en toch een WW-uitkering?

In een recente uitspraak oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkneemster, die gebruik had gemaakt van een door de werkgever aangeboden regeling tot vrijwillig vertrek, niet verwijtbaar werkloos was.

14 oktober 2013

Lees meer

Miljoenennota 2014

Afgelopen dinsdag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Het was zijn 1ste Troonrede. Het was ook de 1ste rijksbegroting die minister Dijsselbloem namens het kabinet Rutte II presenteerde.

20 september 2013

Lees meer

Stamrechtvrijstelling komt te vervallen

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan een werknemer recht hebben op een ontslagvergoeding, ook wel 'gouden handdruk' genoemd.
Deze ontslagvergoeding behoort in beginsel tot het loon. De werknemer kan er echter voor kiezen de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht.
In dat geval wordt de belastingheffing over de ontslagvergoeding uitgesteld tot het moment waarop de periodieke uitkeringen uit het stamrecht worden ontvangen.

20 september 2013

Lees meer

Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Afgelopen weken is bekend geworden dat het kabinet bezuinigingsmaatregelen door wil gaan voeren die de staatkas 6 miljard op moeten leveren. Een van de maatregelen is (aldus verschillende landelijke media) het per 1 januari 2014 afschaffen van de Stamrechtvrijstelling.

4 september 2013

Lees meer

Let op spooknota’s die worden verstuurd vanuit Centrale Bedrijvenregister (CBR) en TM Publisher (TMP)

Uit verscheidene bronnen hebben wij vernomen dat bedrijven de laatste tijd spooknota’s ontvangen. Oplichters zijn er op de een of andere manier in geslaagd om de adresgegevens van een groot aantal recent opgerichte ondernemingen en vennootschappen te achterhalen. De werkwijze is simpel.

7 augustus 2013

Lees meer

Stamrecht valt niet vrij vóór werkelijke vereffening

Als een BV met een stamrecht wordt ontbonden, is de vrijval van het stamrecht pas belast bij de gerechtigde als de vereffening echt is voltooid. De inspecteur mag daarbij niet alleen uitgaan van verklaringen van de Kamer van Koophandel (KvK).

2 juli 2013

Lees meer

De coalitie van VVD en PvdA overweegt het volgend jaar eenmalig goedkoper te maken om vermogen uit stamrecht-bv's te halen

Daardoor komt er extra geld in de economie en bovendien profiteert de schatkist van de belastingopbrengsten. Het idee ligt volgens een ingewijde op tafel in het coalitie-overleg over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn.

26 juni 2013

Lees meer

Stamrechtverzekering

Naar aanleiding van hun echtscheiding in 2009 twisten M en V onder meer over de vraag of de ontslagvergoeding die V in 2002 van haar werkgever heeft ontvangen, behoort tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

13 mei 2013

Lees meer

Sociaal akkoord 2013

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben op 12 april 2013 het sociaal akkoord gepresenteerd. In dit sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het creëren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt, het voorkomen van werkloosheid, het inzetten op van werk naar werk trajecten bij dreigende werkloosheid en het versoepelen van het ontslagrecht per 2016.

29 april 2013

Lees meer

Bevoordeling door stamrecht-BV leidt niet tot een afkoop van de stamrechtverplichting

Een man heeft in juni 2001 voor 396.000 euro een in dat jaar gebouwd huis in Spanje gekocht. Eind februari 2002 heeft hij zijn dienstbetrekking bij een bedrijf beëindigd waarbij hem een aanspraak op een periodieke uitkering is toegezegd met een waarde van 1.361.340,65 euro. Hij heeft bedongen dat het stamrecht werd ondergebracht bij een in april 2002 opgerichte BV waarvan hij dga is.

8 maart 2013

Lees meer


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar