Actuele nieuwsberichten

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Het heffingvrij vermogen stijgt in 2021 van € 30.846 naar € 50.000. Het box 3-tarief stijgt van 30 naar 31%. Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement.

24 september 2020

Lees meer

Open fonds voor gemene rekening versus box 3

Een echtpaar belegt samen met hun meerderjarige dochter in een open fonds voor gemene rekening. Volgens de inspecteur is niet aan de voorwaarden voldaan en behoren de beleggingen tot box 3. De rechtbank is het daar niet mee eens.

26 juni 2020

Lees meer

Afspraken gemaakt over maandelijkse uitkering voor partner na overlijden erflater

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er rechtens geen afdwingbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen Y en A. Er is wel sprake van een natuurlijke verbintenis. Y heeft recht op een uitkering van € 55.072 per jaar.

8 april 2020

Lees meer

Lening aan stamrecht-bv is informeel kapitaal

De Hoge Raad heeft op 28 februari 2020 uitspraak gedaan of een door de aandeelhouder-stamrechtgenieter aan zijn stamrecht-bv verstrekte lening kwalificeert als een tbs-vordering die afgewaardeerd kan worden.

6 maart 2020

Lees meer

Stamrechtaanspraak belast na door DGA veroorzaakte onderdekking in Stamrecht BV 

In verband met het beëindigen van zijn dienstverband per 1 december 2006 kreeg X van zijn werkgever een ontslagvergoeding van € 190.000. Zijn werkgever stortte dit bedrag in een door X hiervoor opgerichte stamrecht-BV Y.

24 februari 2020

Lees meer

Uiteenzetting wijzigingen Box 3 in 2022

Zoals verwacht, wil het huidige kabinet-Rutte III de belastingheffing in box 3 veranderen. Belastingbetalers met spaargeld gaan daarvan profiteren. Beleggers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3. Voor beleggers met laag renderende beleggingen blijft het forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 relatief hoog ten opzichte van het werkelijk behaalde rendement. Dat blijkt onder andere uit het nieuwe kabinetsplan dat per 2022 moet ingaan.

18 september 2019

Lees meer

Kamerbrief aanpassingen BOX 3

6 september 2019

Lees meer

Hoge Raad volgt oordeel van Hof dat geld op notarisrekening tot box 3 behoorde

Deze uitspraak van de Hoge raad is het vervolg van een eerdere uitspraak van het Hof. Uit de akte van oprichting in deze casus bleek niet dat de oprichter een verplichting had jegens de vennootschap tot (additionele) storting van een agio, zodat de rechter redeneerde dat het geld het vermogen van de oprichter nimmer had verlaten op 31 december van het jaar van oprichting.

19 augustus 2019

Lees meer

Hof Amsterdam: Door stamrecht-bv uitlenen van middelen aan DGA leidt tot afkoop stamrecht

Hof Amsterdam heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan of het door een stamrecht-bv aan de DGA uitlenen van de aanwezige middelen een afkoop van het stamrecht tot gevolg heeft.

18 juni 2019

Lees meer

Verplichte rekenrente stamrecht van 4% in strijd met gkg

Hantering van een verplichte rekenrente van 4% bij de waardering van een stamrechtverplichting is in strijd met het realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Deze waardering leidt er namelijk toe dat een ongerealiseerde winst wordt genomen. Echter de wettelijk voorgeschreven waardering zet goedkoopmansgebruik opzij.

17 juni 2019

Lees meer

Voorgeschoten loonheffing is geen schuld voor armlastige stamrecht-BV

Wie de loonheffing bij afkoop van een stamrechtuitkering uit eigen zak betaalt en weet dat de op te heffen stamrecht-BV het bedrag niet kan terugbetalen, kan die loonheffing niet als verlies fiscaal aftrekken. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld.

31 mei 2019

Lees meer

Geen stamrechtvrijstelling voor later uitgekeerde schadevergoeding

Een man die in 2013 is ontslagen en het jaar erop een schadevergoeding kreeg wegens kennelijk onredelijk ontslag, heeft geen recht op een stamrechtvrijstelling voor die vergoeding. De hoogte ervan stond eind 2013 namelijk nog niet vast, oordeelt de Hoge Raad.

30 mei 2019

Lees meer

Onterechte toepassing stamrechtvrijstelling

Eiser heeft in 2012 een verzoek gedaan tot toepassing van de stamrechtvrijstelling. In datzelfde jaar maakt hij het vrijgestelde bedrag over van de stamrecht-bv naar zijn privérekening waardoor hij niet aan de voorwaarden voldoet. Verweerder legt een navorderingsaanslag IB 2012 op met boete en belastingrente. In geschil zijn de boete en de belastingrente.

23 januari 2019

Lees meer

Archief

Contactgegevens

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

 

 


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar