Nieuwsberichten 2016

Oordeel Hoge Raad - goudenhanddruk-stamrechtverplichting

De Hoge Raad oordeelt dat een goudenhanddruk-stamrechtverplichting gewaardeerd moet worden tegen een rekenrente van tenminste 4%. Het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale waardering (tegen 4%) vormt belaste winst.

12 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurden op 30 mei jl. het wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars naar de Tweede Kamer.

5 juli 2016

Lees meer

Jurisprudentie
Renteaftrek vertrekkende partner

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vertrokken partner, niet eigenaar, recht heeft op aftrek van de helft van het saldo van de inkomsten en uitgaven van de eigen woning.

2 juni 2016

Lees meer

Verhuur appartement via AirBnB niet toegestaan

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) besluit om verhuur van appartementen via AirBnB aan toeristen als proef te gedogen. De rechtbank oordeelt dat dit besluit strijdig is met het splitsingsreglement waarin staat dat het verboden is het appartement als pensionbedrijf te exploiteren.

14 januari 2016

Lees meer


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar