Stamrecht valt niet vrij vóór werkelijke vereffening

Als een BV met een stamrecht wordt ontbonden, is de vrijval van het stamrecht pas belast bij de gerechtigde als de vereffening echt is voltooid. De inspecteur mag daarbij niet alleen uitgaan van verklaringen van de Kamer van Koophandel (KvK).

De DGA van een Stamrecht BV kon de aanmerkelijk belangheffing uitstellen door voor Hof Den Haag erop te wijzen dat zijn Stamrecht BV  eind 2003 nog baten had. De vereffening was daardoor nog niet voltooid. Hoewel de KvK de bv in 2003 ontbonden had verklaard en de voltooiing van de vereffening had vermeld, bestond de bv fiscaal gezien nog aan het einde van dat jaar. Het hof wees daarom het standpunt van de Belastingdienst af dat het stamrecht in 2003 was vrijgevallen en moest worden aangemerkt als liquidatie-uitkering. Deze hofuitspraak scheelde de DGA een navorderingsaanslag en ruim € 4.000 aan heffingsrente.

Wet: artikelen 4.16, eerste lid, onderdeel a en 4.34, eerste lid IB 2001
Meer informatie: Hof Den Haag, 26 maart 2013 (gepubliceerd 21 juni 2013), LJN: CA4030

terug naar nieuws


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar