Advies, belastingaangifte en administratie Stamrecht BV

De Stamrecht B.V. heeft haar naam te danken aan het feit dat deze besloten vennootschap (B.V.) is opgericht met als doel het uitstellen van de belastingheffing op een door de oprichter te ontvangen uitkering bij het einde van zijn of haar dienstbetrekking, de zogenaamde ontslagvergoeding of gouden handdruk.

Het voordeel van deze constructie is dat u uw ontslagvergoeding bruto kunt gebruiken voor bijvoorbeeld uw onderneming. Overigens is dit wel een uitstel van de heffing, op het moment dat het stamrecht tot uitkering komt vindt alsnog heffing in de inkomstenbelasting plaats maar dat is dan vaak weer tegen een lager tarief.

Naast de volledige begeleiding en advisering bij de oprichting van Stamrecht BV’s (hetgeen na 1 januari 2014 voor dan bestaande ontslagvergoedingen bv in een Gouden Handdruk Bankspaarproduct nog steeds mogelijk is verzorgen wij ook de administraties van deze vennootschappen.

Deze dienstverlening bestaat uit het opmaken van alle benodigde stukken in de meest uitgebreide vorm: de jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting), het doen van de aangifte vennootschapsbelasting, het maken van de publicatiestukken voor de KvK en het verzorgen de notulen van de Vergadering van Aandeelhouders.

Naar onze mening wordt er te makkelijk over de administratie van een Stamrecht BV gedacht en kan het zijn dat er kansen gemist worden daar waar specifieke kennis omtrent de boekhouding van de Stamrecht BV ontbreekt.

Een deel van onze klanten voor de boekhouding heeft de Stamrecht BV  in het verleden zelf of via een ander kantoor opgericht maar heeft wegens gebrekkige (of te dure) dienstverlening of het ontbreken van doorlopende fiscale informatievoorziening omtrent de jaarlijkse boekhouding besloten naar Duijnstee & Grundeken administratiekantoor over te stappen voor de administratie van de Stamrecht BV.

Wij weten namelijk dat het optimaliseren van de jaarstukken van een Stamrecht BV erg belangrijk is om er ten eerste voor te zorgen dat de totale kosten van een Stamrecht BV binnen de perken blijven en ten tweede de Stamrecht BV ook doet waar deze voor dient: fiscaal het meeste voordeel uit een ontslagvergoeding halen.

De jaarlijkse kosten voor de opmaak van jaarstukken; fiscale aangifte en deponeren stukken bij de KvK; bedragen € 535,- excl. BTW voor een standaard Stamrecht B.V. Voor vaste cliënten hanteren wij een korting van 3% per jaar die kan oplopen tot maximaal 15%.

Uitgangspunt in deze is dan wel dat wij deze administratieve werkzaamheden en aangiftes voor 31 december hebben afgerond en ingediend.
De fiscus hanteert tegenwoordig een forse belastingrente indien de aangifte buiten de aangifte termijn is ingediend; Deze belastingrente kan oplopen tot 8% dus indien er een positief resultaat verwacht wordt en belasting moet worden betaald is het raadzaam niet te lang te wachten met het inzenden van de stukken.
Bij complete aanlevering van de stukken voor 1 maart garanderen wij dat wij voor 1 mei een voorlopige aanslag zullen aanvragen waardoor, indien deze gevolgd wordt, geen belastingrente verschuldigd is.

De kosten voor de opzet en uitvoering loonadministratie; inclusief actuariële berekening en akte van periodieke uitkeringen bedragen € 195,- excl. BTW per jaar. Ook kunnen wij losse actuariële berekeningen verzorgen voor uw Stamrecht BV.  

Kijk voor alle ins en outs over ontslagvergoedingen op onze speciale website www.goudenhanddrukadviseurs.nl

De specialisten

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Erwin Duijnstee

Fiscaal Jurist

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070-5114333

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Armand Muijres

Fiscaal Adviseur

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070-5114333

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Jozsef Sierra Valencia

Administrateur

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070-5114333

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locaties

Kantoor locaties Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Hofcampweg 280
2241 KM
Wassenaar

 

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor