Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Op deze pagina geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden inmiddels hebben en of gaan  ontvangen.

Onze dienstverlening
Ten behoeve van onze relaties verzorgen wij administraties van ondernemingen; geven wij fiscale adviezen en voeren wij een fiscale aangiftepraktijk. Daarnaast verzorgen wij de administraties van VVE’s.

Uw persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden worden door ons persoonsgegevens van u verzameld.
Dit betreft onder andere:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens worden ook verzameld indien u contact met ons opneemt met een aanvraagformulier via een van onze  websites.
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden of om een vraag te beantwoorden, zoals uw naam, e-mailadres en  telefoonnummer.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw fiscale en administratieve situatie te maken waardoor wij onze werkzaamheden correct kunnen uitvoeren. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste oplossing te realiseren.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met externe partij zoals een Register Accountant, een Notaris of collega Fiscaal adviseur met expertise op een bepaald gebied en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren oplossing.

Bij deze externe partijen gaat het dan om de gegevens die deze partijen dienen te ontvangen om u verder te kunnen helpen met de fiscale vraagstukken.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren, daarbij vragen wij u dan ook uitdrukkelijk daar mee akkoord te gaan. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij sluiten daarbij aan bij de wettelijke (fiscale) bewaartermijnen. Deze termijn hangt af van het belang dat de belastingdienst heeft bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • Het grootboek
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie
 • De voorraadadministratie
 • De in- en verkoopadministratie
 • De loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

Uitzonderingen
In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.
Na deze termijn, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, indien de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.  
 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij de regelgeving ons anders verplicht.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Websites

Wij hebben een aantal websites; www.bureauduijnstee.nl ; www.dgadministratiekantoor.nl  ; www.goudenhanddrukadviseurs.nl ; www.spaargeldBV.nl en www.vveadministratiefbeheer.nl  Wij houden gegevens bij van iedereen die deze websites bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de websites goed functioneren. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

Al onze websites hebben een SSL (Secure Sockets Layer) certificaat, dit betekent een veilige internet verbinding zodat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en gegevens niet onderschept kunnen worden. U kunt dit zien in de adresbalk aan de HTTPS letters. (HyperText Transfer Protocol Secure).

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de websites, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens. 
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van onze websites bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina’s u bezoekt
 • foutmeldingen  

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op onze websites steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Ons administratiekantoor Duijnstee en Grundeken Administratiekantoor BV is gevestigd aan de Hofcampweg 280 te 2241 KM Wassenaar en het telefoonnummer is 070-5114333.

Bureau Duijnstee is een handelsnaam van Duijnstee en Grundeken Administratiekantoor BV Het adres is Hofcampweg 280, 2241 KM te Wassenaar. U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 070-5114333.

Dhr. Mr. E.L.J. Duijnstee is de Functionaris Gegevensbescherming van Duijnstee en Grundeken Administratiekantoor BV. Hij is te bereiken via info@dgadministratiekantoor.nl.

Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.dgadministratiekantoor.nl.

Duijnstee en Grundeken Administratiekantoor BV
Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar

www.dgadministratiekantoor.nl
info@dgadministratiekantoor.nl
070-5114333
KvK-59107456

Contactgegevens

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar