Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurden op 30 mei jl. het wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars

Uit onderzoek is gebleken dat VvE’s vaak te weinig middelen hebben om het benodigde onderhoud uit te voeren. Met dit wetsvoorstel moet een VvE jaarlijks een bepaald minimum bedrag reserveren. Daarbij kan gekozen worden tussen: een jaarlijkse inleg van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex; of een reservering op basis van een zogeheten 'meerjarenonderhoudsplan' (MJOP). In voorkomende gevallen kan dat leiden tot een lagere reservering dan 0,5% van de herbouwwaarde. Dit alternatief is slechts mogelijk als het MJOP aan de daaraan gestelde vereisten voldoet.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat een VvE een overeenkomst van geldlening kan aangaan. Dat is slechts anders als het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt. In de huidige regelgeving is het onduidelijk of een VvE een geldlening mag aangaan.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel een aantal wijzingen op het gebied van aansprakelijkheid. Zo wordt geregeld dat de schuld die voortvloeit uit een geldlening van de VvE, altijd deelbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat leningen worden aangemerkt als ondeelbare schulden waardoor een VvE-lid aansprakelijk zou zijn voor de gehele geldlening van de VvE. Tevens regelt het wetsvoorstel dat de aansprakelijkheid voor schulden uit geldlening van de VvE bij verkoop van het 5 appartement overgaat naar de koper. De koper wordt beschermd voor schulden van de VvE waarvan hij niet vooraf door de verkoper op de hoogte is gesteld.

Belang voor de praktijk

Naar verluidt zijn er zo'n 40.000 VvE die een slapend bestaan leiden. Ofschoon er sinds 2008 een wettelijke verplichting geldt om voor onderhoud te reserveren, vindt geen fondsvorming plaats. De vraag is of dat met de inwerkingtreding van deze wet gaat veranderen. De overheid treedt immers nog steeds niet op als toezichthouder en handhaver. Wat wel gaat veranderen is dat je als lid van de VvE andere leden kunt aanspreken op het nakomen van hun verplichtingen. De betaling aan het reservefonds van de VvE kan desnoods via de rechter worden afgedwongen.

terug naar nieuws

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locaties

Kantoor locaties Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Hofcampweg 280
2241 KM
Wassenaar

 

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor