ING hoeft slachtoffer bankhelpdeskfraude geen 64.000 euro te vergoeden

ING hoeft een klant die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd geen 64.000 euro te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd eind 2021 gebeld door iemand met een anoniem telefoonnummer. Deze persoon vertelde dat hij voor ING werkzaam was en waarschuwde voor verdachte transacties. Vervolgens heeft de klant op verzoek van een andere oplichter die aan de lijn kwam het programma AnyDesk geïnstalleerd, waarmee de controle over zijn computer kon worden overgenomen.

Vervolgens zijn vier bedragen van bijna 64.000 euro van de rekening van de klant naar een Duits rekeningnummer overgemaakt. Nadat de vrouw van de klant thuiskwam ving zij het gesprek van haar echtgenoot op en vertrouwde het niet, waarna er geen geld meer werd overgemaakt. Nadat de fraude aan het licht kwam vroeg de klant om het bedrag te vergoeden, maar ING weigerde dit.

Het geld was namelijk overgeboekt van de rekening van zijn stamrecht B.V. Volgens de bank is het coulancekader voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude niet van toepassing op zakelijke rekeningen. De klant stelde dat het hier niet om een zakelijke rekening gaat, aangezien de enige taken van de stamrecht B.V. toezien op het uitkeren van het pensioen van de klant en zijn vrouw. Het Kifid stelt net als ING dat het hier wel degelijk om een zakelijke rekening gaat.

"De beslissing van de bank om geen schade te vergoeden op grond van de coulanceregeling is daarom in overeenstemming met de coulanceregeling. Als de commissie zou oordelen dat de bank ook in het onderhavige geval op basis van de coulanceregeling moet overgaan tot vergoeding van de schade, zou de commissie de coulanceregeling daarmee oprekken. Aangezien het gaat om coulance is dat niet aan de commissie", aldus het oordeel.

Niet-toegestane transacties

Daarnaast stelde de klant dat er sprake is van niet-toegestane transacties. Ook hier is het Kifid het niet mee eens. Uit de administratie van de bank blijkt dat de klant de betalingen zelf heeft geaccordeerd met de mobiele app op zijn telefoon. Volgens het klachteninstituut staat hiermee vast dat de klant heeft ingestemd met de betalingen en er geen sprake is van niet-toegestane transacties.

Monitoring

Als laatste had de klant gesteld dat de de bank haar zorgplicht geschonden heeft. Volgens de klant had de bank moeten ingrijpen, omdat binnen vijf minuten vier grote bedragen werden afgeschreven van de rekening van de B.V. Normaal gesproken vinden geen grote betalingen plaats vanaf de rekening. Het Kifid laat daarop weten dat de rol van de bank als betaaldienstverlener in beginsel beperkt is tot het optimaliseren van het betalingsverkeer. ING kan dan ook geen verwijt worden gemaakt voor het uitvoeren van de afschrijvingen zonder nadere monitoring.

"Een algemene monitoringsverplichting zou het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden. Wel kan van de bank worden verwacht dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van ongebruikelijk betalingsverkeer", laat het Kifid verder weten. De bank wist dit echter niet en er kan daarom niet worden gesteld dat ING verwijtbaar gehandeld heeft. De vordering van de klant wordt dan ook door het klachteninstituut afgewezen (pdf).

terug naar nieuws


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar